Cybercrime

Dit betreft criminaliteit met ICT als middel én als doelwit en kent veel verschillende vormen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van computers, smartphones, tablets, maar ook bijvoorbeeld auto’s of chipkaarten. Vaak worden deze vormen van criminaliteit aangeduid met de voorvoeging van “cyber” of de letter “e”, bijvoorbeeld cyberpesten of e-fraude. Voorbeelden van computercriminaliteit zijn:

• Computervredebreuk: ongeoorloofd toegang verschaffen tot een computersysteem;
• Het kopiëren van vertrouwelijke gegevens;
• Ongeoorloofd computerdata verwijderen of aanpassen door bijvoorbeeld het plaatsen van malware;
• Ongeoorloofd computersystemen onbereikbaar maken bijvoorbeeld door een (D)DoS-aanval;
• Het versturen van virussen of ransomware;
• Phishing;
• Fraude met behulp van computers en valsheid in geschrift met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen zoals met een man-in-the-middle-aanval;
• Het valselijk beschuldigen, bedreigen of afpersen via een sociaal netwerk of e-mail.