Historie

Expertervaring in een nieuw kantoor

Van Bavel Advocaten is in augustus 2009 opgericht en sindsdien gevestigd in Amsterdam. Met een team bestaande uit advocaten, juridische ondersteuning en een Of Counsel/fiscalist, allen met ruime ervaring in het financiële strafrecht, is het kantoor een expertisecentrum voor fraudezaken, financieel-economisch strafrecht en procesrecht.

Het kantoor is opgericht door Cees van Bavel. Na 21 jaar aan het kantoor CMS Derks Star Busmann verbonden te zijn geweest, waarvan de laatste 11 jaar als partner en sectiehoofd van de afdeling Corporate Criminal Defence, besloot hij om zijn eigen koers te varen. Hij trok drie medewerkers aan en startte het kantoor Van Bavel Advocaten in Amsterdam, waar niet eerder een nichekantoor gevestigd was met de focus op dit praktijkgebied.

Het team van Van Bavel Advocaten is vanaf het moment van oprichting vrijwel exclusief werkzaam op het vlak van het financieel-economische strafrecht. Van Bavel Advocaten behandelt fiscale strafzaken, mogelijke overtredingen van financiële toezichtswetgeving (bijvoorbeeld de Wet financieel toezicht (Wft)), complexe fraudezaken (witwassen, oplichting, omkoping etc.) en milieustrafzaken. Daarnaast behandelt het team van advocaten zaken bij de Hoge Raad der Nederlanden, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het werkterrein is niet beperkt tot Nederland; ook in België, Duitsland en het UK behandelt Van Bavel Advocaten complexe en grensoverschrijdende strafzaken. Het team houdt zich tevens bezig met het coördineren en begeleiden van internationale rechtshulpprocedures, bijvoorbeeld in Zwitserland, Luxemburg en de Nederlandse Antillen. Van Bavel Advocaten treedt tenslotte ook op voor andere advocaten, notarissen en medici die met het strafrecht en tuchtrecht geconfronteerd worden.

Na het onverwachte overlijden van Cees van Bavel in september 2013 hebben zijn kantoorgenoten de specialistische praktijk in dezelfde geest voortgezet. Het team van Van Bavel Advocaten zorgt ook vandaag nog voor optimale bijstand, zowel juridisch inhoudelijk als kostenefficiënt. Door de compacte samenstelling kan het team snel handelen en tekent hun expertise zich scherp af.

Cees van Bavel vormt een blijvende inspiratiebron voor het team. De historie van Van Bavel Advocaten bepaalt in sterke mate de manier waarop wordt gewerkt: maatwerk gericht op resultaat en met oog voor de kosten. Een snelle en effectieve oplossing heeft altijd de voorkeur boven langdurige juridische procedures. Als een juridische strijd niet te voorkomen is dan worden alle middelen benut om alsnog tot een buitengerechtelijke afdoening te komen of om tot een vrijspraak te geraken!