Begrippenlijst

  • Zorgfraude

    In het geval opzettelijk en tegen de regels in gebruik gemaakt wordt van zorggeld (bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget), kan men spreken van zorgfraude. Door het misbruiken van zorggeld kan iemand zelf of iemand anders bevoordeeld worden. Tevens kan met het uit zorgfraude verkregen geld andere vormen van criminaliteit worden gefinancierd. Dergelijke fraude kan aan het licht komen doordat bijvoorbeeld de bank een melding doet dat sprake is van een ongebruikelijke transactie waarna een strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan volgen.