Begrippenlijst

  • Toeslagenfraude

    Toeslagenfraude betreft het opzettelijk onterecht aanvragen van toeslagen of inkomensafhankelijke regelingen. Hierbij kan gedacht worden aan fraude met studiefinanciering, bijstand, arbeidskorting of de algemene heffingskorting. Aan degene die deze fraude pleegt kan een boete door de Belastingdienst worden opgelegd, maar ook kan een strafzaak volgen.