Begrippenlijst

  • Nederlandse Zorgautoriteit

    De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 oktober 2006 toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg en houdt toezicht op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. De NZa heeft als kerntaken; regulering, toezicht en data-onderzoek en -analyse op het gebied van de zorg. In haar toezicht onderzoeken werkt de NZa waar nodig samen met het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).