Begrippenlijst

  • Identiteitsfraude

    Verschillende vormen van identiteitsfraude zijn mogelijk. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het vervalsen van een paspoort door het plaatsen van een andere foto. Ook social media accounts kunnen worden gehackt waardoor er vanuit dat account berichten kunnen worden verstuurd of persoonlijke gegevens kunnen worden gestolen.
  • Inspectie SZW

    De toezichthouder die ziet op de naleving van de wetgeving betrekking hebbende op de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden en het sociale zekerheidsstelsel; het speelveld van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens de opsporingsinstantie die namens het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek doet naar pgb-fraude en fraude met zorgdeclaraties.
  • Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

    De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de zorg. IGJ houdt toezicht op zorgaanbieders in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor elke sector heeft de inspectie een aanpak ontwikkeld. Die aanpak bestaat uit een toezichtstrategie gebaseerd op ontwikkelingen en risico’s in die sector. Vanuit het incidententoezicht reageert de inspectie op meldingen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten, gemeenten en andere instanties. Als IGJ vaststelt dat het niveau van de zorg onvoldoende is of als zij grote risico’s ziet, grijpt zij in. De interventiemogelijkheden van de inspectie reiken van advies, corrigerende interventies, bestuursrechtelijke maatregelen tot en met tuchtrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen.