Begrippenlijst

  • Handel met voorwetenschap

    Voorwetenschap is het beschikken over bepaalde vertrouwelijke en niet openbare informatie, bijvoorbeeld in een overnametraject. Een persoon kan over deze informatie beschikken door zijn functie bij een uitgevende instelling, zoals een bestuurder, advocaat of werknemer. Als iemand  met die kennis, zijn of haar kennis deelt of zelf een transactie verricht en hij/zij ervan bewust is of behoort te zijn dat sprake is van een niet openbare bijzonderheid die bij openbaarmaking een kenmerkend gevolg zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten dan maakt diegene strafbaar gebruik van voorwetenschap. Door de AFM kunnen boetes worden opgelegd, maar ook het Openbaar Ministerie kan overgaan tot strafvervolging.
  • Heling

    Heling is het verwerven, overdragen of voorhanden hebben van goederen die door misdrijf zijn verkregen. Het betreft een vermogensdelict en is in de wet strafbaar gesteld in drie verschillende varianten: schuldheling, opzetheling en gewoonteheling.
  • Hypotheekfraude

    Hypotheekfraude bestaat bijvoorbeeld uit het aanvragen van een hypotheek waarbij gebruik gemaakt wordt van valse of vervalste documenten waardoor een gunstiger financieel beeld wordt gecreëerd. Denk hierbij aan loonstroken, jaaropgaven, offertes en facturen van aannemers, werkgeversverklaringen en taxatierapporten. Tevens kan gefraudeerd worden bij de aflossing van de hypotheek. Deze vorm van fraude zal veelal samengaan met valsheid in geschrift en witwassen.