Begrippenlijst

  • Gebruik van voorwetenschap

    Voorwetenschap is het beschikken over bepaalde vertrouwelijke en niet openbare informatie. Een persoon kan over deze informatie beschikken door zijn functie bij een uitgevende instelling, zoals een bestuurder, advocaat of werknemer. Als iemand een transactie verricht en hij/zij ervan bewust is of behoort te zijn dat er sprake is van een niet openbare bijzonderheid die bij openbaarmaking een kenmerkend gevolg zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten dan maakt diegene gebruik van voorwetenschap.