Begrippenlijst

 • Faillissementsfraude

  Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf. Het strafrecht kent een aantal strafbepalingen tegen faillissementsfraude, zoals de strafbaarstelling van bedrieglijke bankbreuk (het onttrekken van goederen uit de failliete boedel) (zie ook begrippenlijst: bedrieglijke bankbreuk).
 • FIOD

  De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, afgekort FIOD, is de opsporingsdienst van de Belastingdienst in Nederland. Deze dienst spoort financiële fraude en belastingfraude op en bestrijdt deze. Binnen de FIOD bestaat tevens een apart team – Team Criminele Inlichtingen (TCI) – dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Witwassen van crimineel vermogen, faillissementsfraude en btw-carrouselfraude zijn daar voorbeelden van.
 • FIU

  De Financial Intelligence Unit (FIU) is de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen instantie waarbij op grond van die wet meldplichtige instellingen de door hen gesignaleerde ongebruikelijke transacties moeten melden. De FIU is een onderdeel van de nationale politie. De als ongebruikelijk gemelde transacties worden door de FIU geanalyseerd en eventueel als verdachte transactie aangemerkt. Als een transactie als verdacht is aangemerkt kan de informatie van de FIU, worden doorgegeven aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten die verder onderzoek kunnen verrichten.
 • Fraude

  Fraude is een verzamelbegrip voor gedragingen waarin in strijd met de wet, zaken op een andere manier worden voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn. Het doel van het geven van die onjuiste voorstelling van zaken is om uzelf of een ander te bevoordelen. Fraude kan zich in heel veel verschillende vormen voordoen, zoals bijvoorbeeld:
  • witwassen
  • accijnsfraude
  • arbeidsmarktfraude
  • woonfraude
  • hypotheekfraude
  • beleggingsfraude
  • verzekeringsfraude
  • zorgfraude
  • toeslagenfraude
  • uitkeringsfraude
  • bitcoinfraude / cryptocurrencyfraude
  • cybercrime / internetfraude
  • faillissementsfraude
  • fiscale fraude / belastingfraude
  • telecomfraude
  • voedselfraude
  • BTW-carrousel
  • handel met voorwetenschap / marktmanipulatie
  • oplichting
  • corruptie / omkoping
  • heling
  • identiteitsfraude
  • intellectuele eigendomsfraude / merkvervalsing
  • skimming
  • valsheid in geschrift
  • verduistering
  • flessentrekkerij
  • ponzifraude
  • vastgoedfraude
  • credit cardfraude / pinpasfraude
  • examenfraude
  • etc.
 • Functioneel Parket

  Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Bij het uitvoeren van deze taken is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet. De BOD's zijn:
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
  • De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW);
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  Daarnaast is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van vrijwel alle milieuzaken van de Nationale Politie. Ook is het Functioneel Parket belast met de handhaving van de wetgeving voor de visserij en de veiligheid op de Noordzee. https://www.om.nl/organisatie/functioneel-parket-0/