Begrippenlijst

  • Corruptie

    De wet maakt een onderscheid tussen niet-ambtelijke en ambtelijke omkoping. Omkoping is de wettelijke term voor corruptie. Niet ambtelijke omkoping is een vorm van bedrog, strafbaar gesteld in art. 328ter van het Wetboek van Strafrecht. Neemt een betrokkene een gift of belofte aan in ruil voor een bepaalde tegenprestatie, dan kan een veroordeling volgen wegens omkoping. Ook het doen van een gift of belofte, de spiegelbeeldige variant, is strafbaar. Het omkopen van een ambtenaar (ambtelijke omkoping) kent een aparte strafbaarstelling in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht; de ambtenaar die zich om laat kopen (ook wel: steekpenningen aanneemt) kan gestraft worden op grond van artikel 362 Wetboek van Strafrecht.
  • Criminele organisatie

    Een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht houdt in dat sprake moet zijn van deelname aan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met als doel het plegen van misdrijven.