Philine America

Philine America (1982) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In juli 2008 heeft zij naast haar masterdiploma strafrecht tevens haar masterdiploma privaatrecht behaald.

Philine was reeds bij de oprichting aan Van Bavel Advocaten verbonden. Sinds 2013 stuurt zij het kantoor aan. Zij legt zich met name toe op het financieel-economisch strafrecht. Zij staat regelmatig ondernemingen, bestuurders en medewerkers bij in uiteenlopende fraudezaken, maar houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld financiële toezichtswetgeving, milieustrafrecht, compliance en interne onderzoeken. Zij geeft regelmatig lezingen op haar vakgebied.

Philine is actief lid van verschillende verenigingen op strafrechtelijk gebied.

Philine heeft onder andere gepubliceerd over witwassen, de informatiebeschikking en het fiscale kort geding.

Philine America heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Financieel economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Internationaal strafrecht
  • Milieustrafrecht
  • Militair strafrecht
  • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.