Iris de Roos

Iris de Roos studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Nijmegen en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon als belastingadviseur bij Price Waterhouse (later PWC) en is in 2000 overgestapt naar Stibbe om advocaat te worden. Na 5 jaar Stibbe is zij gaan werken bij Spigthoff (later Spigt Litigators) om zich meer te focussen op de fiscale procespraktijk. Na twee jaar een eigen kantoor te hebben gehad, heeft zij zich aangesloten bij Van Bavel Advocaten.

Naast de fiscale procespraktijk is zij zich de laatste jaren ook gaan richten op de algemene bestuursrechtelijke praktijk en met name geschillen tussen de burger en de gemeente ter zake van short stay en woningontrekkingsproblematiek, welke in de gemeente Amsterdam op dit moment belangrijke handhavingspunten zijn. Zowel ten aanzien van fiscaal gerelateerde als andere onderwerpen, stelt zij de overheid regelmatig aansprakelijk wegens onrechtmatige overheidsdaad. Tevens verzorgt zij deskundigenverklaringen en fiscale opinies die derde advocaten in hun procedures (veelal civielrechtelijke) inbrengen.

Daarnaast publiceert zij regelmatig en is zij co-auteur van het boek De fiscale eenheid in vennootschapsbelasting (Fed Fiscale brochure) en het boek Procesrecht in belastingzaken (Fed Fiscale studieserie).

Iris de Roos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: bestuursrecht en fiscaal recht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Iris opereert voor eigen rekening en risico onder de vlag van Van Bavel Advocaten.