Specialisaties

Topprofessionals in een niche

Onze advocaten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van:

• Fraudezaken (witwassen, corruptie, verduistering, oplichting, valsheid in geschrift, woonfraude, faillissementsfraude, computercriminaliteit etc.)
• Economisch strafrecht
• Milieustrafrecht
• Cybercrime
• Ontnemingszaken
• (lucht) verkeersstrafrecht
• Wwft-zaken
• Fiscaal (straf)recht (o.a. overtredingen van de AWR, douanezaken en fiscale procedures zowel met betrekking tot de heffing als de invordering van de belastingen)
• Bestuursrechtelijke boeteprocedures en bestuursrechtelijke klachtprocedures
• Procedures bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens (handelen door de overheid in strijd met het Verdrag van de Rechten van de Mens)
• Tuchtrecht

Wij staan niet alleen verdachten/belanghebbenden bij, maar ook slachtoffers/benadeelden. Daarnaast geven wij adviezen ter voorkoming van strafbare feiten (compliance) en kunnen wij u bijstaan in het onderzoeken van mogelijke interne fraude, al dan niet in samenwerking met andere specialisten zoals forensisch accountants. Dit laatste wordt wel de “internal investigations”-praktijk genoemd.

Op fiscaal gebied kunnen wij u bijstaan in uw geschillen met de fiscus. Deze kunnen hetzij worden uitgevochten via een gerechtelijke procedure ofwel via een minnelijke schikking (fiscale vaststellingsovereenkomst). Niet alleen staan wij u bij in geschillen met de belastingdienst over de hoogte van de belastingschuld (heffing) maar ook in geschillen met de ontvanger over de daadwerkelijke betaling (invordering).